Ljudresa, Kundalini & Rapéh, 19 februari

Denna dag handlar om att landa in i hjärtat, öppna upp ditt hjärtchakra. Att landa in hemma hos dig, in i vibrationen kärlek. Det handlar om att nå din djupare autentiska kraft. Den kraft de flesta av oss på olika sätt gett bort till något utanför oss. Nu handlar det om att ta tillbaka den kraften för att använda den i din tjänst, med utgångspunkt i hjärtat.

Med hjälp av Vibration, Kundaliniyoga & Rapéh får du hjälp och guidning att utkristallisera essensen i det som är Du.

Läs mer här

Parhelg – Imago, 25-27 mars

Välkommen till en helg för dig och din partner att få en paus i vardagen, att tillsammans få landa in i stillhet och närhet. En helg med möjlighet för er att nå djupare kontakt i relationen, förstå mer om era grundläggande ankyntningsmönster och därigenom varför och av vad ni triggar och triggas. Och varför just ni kan hjälpa varandra att läka!

Läs mer här

Kvinnogrupp, 22-24 april, Årsarbete 2021-2022

“Ett år av kärlek” – väck din gudomliga feminina kraft

Under ett år kommer vi att arbeta tillsammans för att läka och fördjupa kärleksrelationen till oss själva. Vi, Åsa & Hanne-Lina, har satt ihop den upplevelsebaserade självutvecklings kurs vi själva drömt om. Vi vill betona att det handlar om ut-veckling, om expansion. Hur kan du veckla ut dig själv, bortom dina försvar och begränsningar, och nå din högsta potential? Vilka försvar behöver du vara med och transformera så att du inte står i vägen för dig själv?  Hur väcker du dig själv som en kvinna som står stadigt och grundat i kärlek, sensualitet och livskraft? Vi håller, stöttar, utmanar, speglar och bevittnar varandra under vår personliga process på vår väg tillsammans under detta år. Denna kurs är för dig som är redo att comitta till att ett år av kärlek leder till ett liv i kärlek. Ett liv i kärlek som också innebär ett ansvarstagande att föra vidare denna frekvens av visdom och kärlek bortom dig själv.

Läs mer här

Inre läkning & Islandshästar 20-22 maj

Detta är en helg som handlar om att återknyta kontakt med naturen och därigenom dig själv. I meditation och i samvaro med hästarna fördjupar du kontakten med dig själv och naturen. Välkommen till en helg för dig att landa inåt, mjukna in i självkärlek och självomsorg. I djupa energiarbeten skapas möjligheten att möta dig själv med en större autenticitet och närvaro, för att nå expansion och möjlighet att starta en inre läkeprocess.

 

Läs mer här

Kvinnoretreat, 17-19 juni

Välkommen till en helg för dig att landa inåt, mjukna in i självkärlek och självomsorg. I djupa energiarbeten skapas möjligheten att möta dig själv med en större autenticitet och närvaro, för att nå expansion och möjlighet att starta en inre läkeprocess. Detta är en helg som handlar om att återknyta kontakten med dig själv. En retreat med fokus på ett djupt inre arbete, ett möte med dig själv och ditt inre barn.

Läs mer här

Kvinnogrupp, 16-18 september, Årsarbete 2021-2022

“Ett år av kärlek” – väck din gudomliga feminina kraft

Under ett år kommer vi att arbeta tillsammans för att läka och fördjupa kärleksrelationen till oss själva. Vi, Åsa & Hanne-Lina, har satt ihop den upplevelsebaserade självutvecklings kurs vi själva drömt om. Vi vill betona att det handlar om ut-veckling, om expansion. Hur kan du veckla ut dig själv, bortom dina försvar och begränsningar, och nå din högsta potential? Vilka försvar behöver du vara med och transformera så att du inte står i vägen för dig själv?  Hur väcker du dig själv som en kvinna som står stadigt och grundat i kärlek, sensualitet och livskraft? Vi håller, stöttar, utmanar, speglar och bevittnar varandra under vår personliga process på vår väg tillsammans under detta år. Denna kurs är för dig som är redo att comitta till att ett år av kärlek leder till ett liv i kärlek. Ett liv i kärlek som också innebär ett ansvarstagande att föra vidare denna frekvens av visdom och kärlek bortom dig själv.

Läs mer här